Tar avstand fra «dødsannonsen»

Nils P. Sjåstad fra Stadlandet bedriftsforening tar avstand fra "dødsannonsen" som sto på trykk i fredagens utgave av Fjordenes Tidende.  Foto: arkiv

Nyheter

«Dødsannonsen» for legekontoret på Stadlandet som sto på trykk i fredagens utgave av Fjordenes Tidende har skapt sterke reaksjoner fra innbyggere og næringsliv i bygda.

I annonsen inviterer interimstyret, som ble stiftet for å bevare legetjenesten, innbyggerne til å følge legekontoret «til den siste hvile» under mandagens kommunestyremøte.

Styreleder Stein Ove Refsnes har tidligere uttalt til Fjordenes Tidende at annonsen deres er en humoristisk måte å formidle et trist budskap på, og at han håper folk vil innse alvoret i situasjonen til legekontoret på Leikanger.

– Jeg forstår frustrasjonen fra dem som har skrevet annonsen, men det er ikke slik at vi som næringsliv står samlet bak den, sier Nils P. Sjåstad, leder for Stadlandet driftsforening.


Legekontoret på Stadlandet:

Har «dødsalvorlig» budskap


Han viser til at det i annonsen står at meldingen er skrevet på vegne av bygdefolk og næringsliv på Stad.

Han sier videre at han forstår engasjementet rundt legekontor-saken på Stadlandet, men at bedriftsforeningen på ingen måte ønsker å aksjonere budskapet på en slik måte som interimstyret har gjort.

Han reagerer også på at annonsen var plassert under «Dødsfall»-spalten i avisen.

– Men nå har jeg fått en beklagelse fra redaktør Erling Wåge, og det har jeg stor respekt for. Jeg kommer til å viderformidle dette til resten av bedriftsforeningen, sier Sjåstad.