Går sammen om kystveien

Nyheter

Kystveikonferansen blir i år arrangert 25. august i Florø.

Konferansen har i år to tema.

Først skal den handle om hvorfor Kystvegen er viktig for å skape ringvirkninger mellom næringslivet, og ikke minst spre ringvirkninger fra sterke indu-strimiljø i Nordhordland og Søre Sunnmøre.

Det andre temaet er hvordan man kan finansiere Kystvegen gjennom fylket, som ikke har økonomiske ressurser til å gjennomføre store tiltak og som i kommende år vil få ytterligere reduksjon i overføringer fra staten.

Leder i Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Linda Helleland stiller. Det samme gjør fylkesordfører Åshild Kjelsnes. Karl Vidar Førde, styreleder i «45 min.-regionen» og Svein Gjelseth fra Rovdefjordbrua AS har sett på hvordan en kan finansiere disse to viktige vegene mellom Florø og Ålesund.