Kystvegen:

– Typisk riksvegtendens

Nyheter

– Kystvegen vil jo gå fra Hordaland til Møre og Romsdal og vil derfor ha en typisk riksvegtendens, og ikke en fylkesvegtendenes, slår samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Fjordenes Tidende da han besøkte ytre Nordfjord onsdag.

Arbeidet med Kystvegen 45-minuttsregionen var blant det som ble diskutert da statsråden var i regionen.

– Frank Willy (Djuvik) ønsker at vi jobber å få Kystvegen inn som et prosjekt i nasjonal transportplan, og er tydelig på at den første kampen handler om at dette må være en riksveg fordi Sogn og Fjordane fylkeskommune alene ikke har anledning til å et slikt økonomisk løft, sier Solvik-Olsen.

Han forklarer at regjeringen har satt i gang et arbeid i forbindelse med Nasjonal Transportplan hvor de har bedt Statens vegvesen gå gjennom hele det norske veinettet og se på hvilke av dagens fylkesveier som burde vært tilbakeført som riksveier.

Fra 1. januar 2011 ble 17.000 kilometer med riksveier tilbakeført til fylkene, hvilket økte lengden på fylkesveiene til drøyt 44.000 kilometer.

– Både Fremskrittspartiet og Høyre var skeptiske til det antallet veier som de rødgrønne omgjorde til riksveier og derfor ser vi nå på hvilke veier vi kan tilbakeføre til staten.