Skatestraumtunnelen:

Uaktuelt å isolere kjøretøy med farlig gods

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) (i midten) fikk onsdag se de enorme ødeleggelsene i Skatestraumtunnelen etter eksplosjonsulykken i juli. Prosjektdirektør Kjartan Hove i Statens vegvesen region vest, Kjartan Hove (t.h.), fortalte statsråden om ødeleggelsen i den 1,9 kilometer lange undersjøiske tunnelen som vil være stengt i lang tid fremover. (Foto: Sindre Blålid kvalheim) 

Nyheter

Mens Hvalertunnelen stenges når farlig gods kjører gjennom tunnelen, vil ikke ulykken i Skatestraumtunnelen frembringe en slik ordning der.