- Handler i strid med regjeringen

Nyheter

Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe (Sp) mener Helse Vest og Helse Førde opererer på egen hånd.

– Mandatet som Helse Førde har sendt ut er i strid med det som regjeringen har sagt, og det må snart Helse Førde begynne å rette seg etter. Faste ansatte skal ikke sies opp, sier første nestleder i Helse- og omsorgsdepartementet Kjersti Toppe til Fjordenes Tidende.

Hun fikk dette bekreftet av statssekretær Tord Dale før helgen og understreker at en skal opprettholde antall stillinger ved Nordfjord sjukehus.

– Meningen med vedtaket er ikke å sende faste ansatte til sentralsjukehuset i Førde. En skal opprettholde antall stillinger ved sykehuset selv om enkelte nødvendigvis må over i andre stillinger, sier Toppe som understreker at dette gjelder de faste ansatte ved sykehuset.

Hvem som defineres som faste ansatte og hvem som defineres som vikarer har det imidlertid vært uenighet om, noe Helsefaggruppen i Nordfjord poengterte på sin pressekonferanse i juni.

– Hvem som er fast ansatt og hvem som er vikar kan selvfølgelig ikke jeg si noe om, men dersom det blir slik at vedtaket blir fulgt opp på en måte hvor mange blir definert som vikarer og dermed mister jobben, så er det ikke i tråd med intensjonen. Om jeg kjenner foretaket rett så kan det fort skje, men det vil vi ikke tillate, slår Toppe fast.

Hun er sterkt kritisk til måten både Helse Vest og Helse Førde har opptrådt og mener at disse foretakene skiller seg ut med negativt fortegn i forhold til de andre helseforetakene.

Les hele saken i papirutgaven onsdag 13. juli.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende