Satser på ny "stjerne"

Havstjerna: Tonny Grotle (t.h.) satser på nye Havstjerna kan øke lønnsomheten i selskapet. Her sammen med Andreas Kongsvik i Naval Consult (f.v.), medeier Runar Grotle, Thomacz Wasik og Johan Kongsvik i Naval Consult. (Foto: Janne Weltzien Listhaug)  

Nyheter

Bremanger-rederne i Havstjerna satser på nytt fartøy i en utfordrende tid.

– Dette gjør vi for å satse på fremtiden selv om det ser mørkt ut for øyeblikket, sier Tonny Grotle.

Styrelederen og medeier i Havstjerna AS forteller at også Bremanger-selskapet sliter med dårlige priser på sine produkter. Nå håper imidlertid Grotle at selskapets nye autoline- og garnfartøy, som skal stå klar mot slutten av inneværende år, vil bidra til å øke lønnsomheten i selskapet.

– Det må bare snu seg om det skal gå bra. Går det gale så går hele fiskerinæringen under, men vi må være optimister og det er vi også når vi nå bygger nytt, sier Grotle, som ikke vil ut med kostnaden på det nye fartøyet.

Biprodukter

Han forklarer at Bremanger-selskapet, som ble etablert på 1990-tallet, nylig har vært gjennom et generasjonsskifte. Og etter at Tonnys bror, Runar Grotle, og en annen slektning, Kenneth Grotle, kom inn på eiersiden begynte en umiddelbart å se på mulighetene for å erstatte «gamlebåten» som ble kjøpt i 2003 med et nybygg.

Han forteller at det åpner seg nye muligheter for rederne når det knapt 21 meter lange fartøyet blir satt i drift i 2014.

– Nå vil vi vil legge mer vekt på å ta vare på mest mulig av fisken ettersom vi nå også får frysemuligheter om bord. Det har vi ikke per i dag, sier Grotle.

Dermed vil selskapet i større grad kunne tilby biprodukter som lever, rogn, torskehoder, torsketunger og torskemager i tillegg til produktene som i dag leveres til ferskmarkedet i Europa eller til tørrfiskproduksjon i Lofoten.

Naval Consult

Det er Raudeberg-selskapet Naval Consult som, i samarbeid med Havstjerna AS, har utviklet det nye fartøyet. Prosjektering, design, tegninger og bergninger har daglig leder Johan Kongsvik og kollegaene på Raudeberg stått bak. De har også bistått Bremanger-rederne i planleggingen av byggeprosessen.

Les mer i papirutgaven onsdag 27. mars.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende.