Helse Førde på jumboplass

(Illustrasjonsfoto: Erling Wåge) 

Slik mener Offentlighetsutvalget at helseforetakene bør praktisere åpenhet:
• Postjournal må være på tilgjengelig nett, være søkbar, ikke bruke meningsløse titler og ha lavt avvik mellom dokumentdato og journaldato. I tillegg bør responstiden være innen tre dager.• Kontaktdata til informasjonsmedarbeidere, ledelse, styre og brukerutvalg tilgjengelig på nettstedet.• Styredokumenter tilgjengelig på nett. nbsp;• Mulig å få innsyn i såkalte 3.3-meldinger om uønskede hendelser. nbsp;• Innsyn i dokumenter med taushetsbelagte opplysninger. Sykehuset har ifølge offentleglova plikt til å videreformidle spørsmål til pasient om samtykke.
Nyheter

Helse Førde er sammen med Helse Nord-Trøndelag de minst åpne helseforetakene i landet, skriver fagbladet Journalisten.

Disse to får en score på fem av 35 poeng.

Helseforetakene i nord er best på åpenhet.

Det viser en undersøkelse blant landets helseforetak som ble lagt fram under Åpenhetstinget denne uken. Sykehusene er undersøkt og rangert av Presseforbundets Offentlighetsutvalg.

Les også:


Det er altså store sprik i hvordan sykehusene praktiserer åpenhet, ifølge presserapport.

– Det er bare å gratulere Helse Nord med de lokale foretakene. De er landets mest åpne foretak. Mens Helse Førde og Helse Nord-Trøndelag virkelig må skjerpe seg, sier leder Siri Gedde-Dahl av Offentlighetsutvalget.

De er heller ikke imponert av landets største sykehus med 20.000 ansatte, Oslo universitetssykehus, som kommer ut med 11 av 35 poeng. I samme kategori havner Sykehuset Østfold med ti poeng, Helse Møre og Romsdal med 12 poeng og Sykehuset Sørlandet med 14 poeng.

Foruten Helse Nord med et snitt på 32,3 poeng får Helse Vest og Helse Sør-Øst 19,7 poeng og Helse Midt-Norge 12,3 poeng.

Slik er helseforetakene rangert

Foretak

total

Universitetssykehuset Nord-Norge Hf

33

Helse Finnmark Hf

32

Nordlandssykehuset Hf

32

Sykehuset I Vestfold Hf

31

Akershus Universitetssykehus Hf

30

Sunnaas sykehus Hf

30

Helse Fonna Hf

29

Helse Bergen Hf

29

St Olavs Hospital Hf

20

Sykehuset Telemark Hf

18

Sykehuset Innlandet Hf

18

Helse Stavanger Hf

16

Vestre Viken Hf

16

Sørlandet Sykehus Hf

14

Helse Møre og Romsdal Hf

12

Oslo universitetssykehus Hf

11

Sykehuset Østfold Hf

10

Helse Førde Hf

5

Helse Nord-Trøndelag Hf

5

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende