Lokale bøker selger godt

(Foto: kari Midtgård Råsberg) 

Nyheter

Nina West­vik på No­ta­be­ne i Mål­øy tar gjer­ne inn lo­ka­le bø­ker, som Rig­mor Navekviens nye dikt­bok. Det lo­ka­le sel­ger godt.

– Når det kom­mer nye lo­ka­le ut­gi­vel­ser er folk flin­ke til å kjø­pe dem, og de sel­ger godt. Og det er stas når vi får inn lo­ka­le dikt­bø­ker, for det skjer ikke så ofte, sier Nina West­vik, dag­lig le­der på No­ta­be­ne.

– Man­ge spør et­ter bø­ker med lo­kalt til­snitt og av lo­ka­le for­fat­te­re når de skal ha bø­ker å gi bort, sier hun.

Det er både dikt og fi­lo­so­fis­ke be­trakt­nin­ger fra hver­da­gen i Rig­mor Navekviens nye bok Stemningar/Før min sommar er for­bi. Dikt og dagbokblad. De 110 si­de­ne in­ne­hol­der både nytt og gam­melt stoff og er gitt ut på eget for­lag.

Hen­nes før­s­te ut­gi­vel­se, Før min sommar er for­bi (1997), blei først ut­gitt i 500 eks­em­pla­rer, så i 500 til, og sei­ne­re enda 300.

– De 1.300 eks­em­pla­re­ne er ut­solgt, men folk spør frem­de­les et­ter den. Så jeg vil­le gi ut ei ny bok der jeg tok med stof­fet fra den før­s­te også. Som tit­te­len sier er det litt pro­sa og litt dikt, fifty-fifty nytt og gam­melt, for­tel­ler Rig­mor Na­ve­kvi­en, som bor på Nave på Bryg­gja.

Hele saken står i papirutgaven onsdag 9. april.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende