På grunn av rasfare er ferjesambandet Lote – Anda på E39 stengt fram til fredag 4. februar klokka 16.00.

Det var onsdag at det losna ein del steinblokker i fjellsida mellom Lote Ferjekai og Lotetunnelen. Det føregår vegarbeid i område.

På grunn av faren for nye ras, vart vegen E 39 stengt mellom Nordfjordeid og Lote.

Det er sett opp kriserute mellom Anda og Stårheim.

Elles så tilrår Statens Vegvesen omkøyring via Stryn, Olden og Byrkjelo.

Det var onsdag at det losna ein del steinblokker i fjellsida mellom Lote Ferjekai og Lotetunnelen. Det føregår vegarbeid i område.

På grunn av faren for nye ras, vart vegen E 39 stengt mellom Nordfjordeid og Lote.

Det er sett opp kriserute mellom Anda og Stårheim.

Elles så tilrår Statens Vegvesen omkøyring via Stryn, Olden og Byrkjelo.