Meiner det er på høg tid at kysten får statlege arbeidsplassar