– Viser at vi har utfordringar i ein liten kommune som vår også