Før oppvekst- og kulturutvalget (tirsdag) og formannskapet (torsdag) behandler oppvekstplanen har kommuneledelsen justert sine estimat for hva det vil koste å drive fem, tre og én barneskole i Vågsøy.

(Les saksframlegget her)

– Alternativet med én skole fremstår som det dyreste med tanke på store kapitalkostnader. Men det er sannsynlig at kapitalkostnadene vil øke for alternativet med fem eller tre skoler, da skolebyggene er gamle og vil trenge bygningsmessige utbedringer i årene som kommer, sier kommunalsjef Ellen Jåvold til Fjordens Tidende.

Hva det vil koste å sette barneskolene i stand er uklart.

– Det er vanskelig å spå i dag, men da Norconsult utredet skolestrukturen i Vågsøy i 2012/13 vurderte de at det ville trengs utbedringer på skolene tilsvarende årlige kapitalkostnader på 11.249.622 kroner i alternativet med fem skoler, sier Jåvold.

I kommunens opprinnelige anslag var tre barneskoler (67,9 millioner kroner årlig) ansett som det billigste alternativet. Én skole (76,7) ble vurdert som det nest billigste, mens fem skoler ble vurdert som det dyreste alternativet (78,3).

På oppfordring fra oppvekst og kulturutvalget har kommuneledelsen nå gjort nye anslag der man ser bort fra lønna til pedagogiske personale, assistenter, samt andre driftsutgifter ved skolene. Lønnsutgiftene inkluderer nå kun lønn til «ordinære» lærere og administrasjon. Dette, i tillegg til at kommuneledelsen har sett behov for noe flere lærere ved Skram og Skavøypoll, gjør at estimatene nå er som følger: tre skoler (47,8 millioner), fem skoler (51,8) og én skole (56).

Som Fjordenes Tidende skrev sist uke tyder det på at kommunestyret 9. november går for en skolestruktur med tre skoler (Skram, Skavøypoll og Raudeberg). Høyre og Venstre har slått fast at de støtter denne strukturen, mens de som ønsker å opprettholde alle fem barneskolene fremdeles ser ut til å være i mindretall.

Vi er til stede i dagens møte i oppvekst- og kulturutvalget og vil presentere deres vedtak så snart dette er klart.