Får ikkje plass til alle elevane i modulbygget. Første og sjuande klasse kan derfor måtte få andre løysingar

foto