Torsdag skal gruppeleiarane møtast for å få meir informasjon om endringa i eigedomsskatten

foto