– Innsparingane må bety reduksjon i årsverk på kort og lang sikt

foto