– Om ein skal kutte i tal tilsette må ein redusere tilbodet

foto