– Her skal det fortsatt være plass til alle som har lyst til å drive med idrett

foto