Handelen har auka med kring 20 prosent dei siste ti åra