Ville auke investeringane i veg med ein milliard – skuffa over manglande gjennomslag