No er det klart kven som takka ja til avdelingsleiarjobben