Denne hamna er blant dei som har høgast risiko for innførsel av framande artar

foto