Kunne ikkje vise fram godkjend løyve då vogntoget vart stoppa i kontroll

foto