45 ungdommer samlet seg for gratis pizza og bowling i høstferien