Næringslivet i Nordfjord har ikkje lenger frykt for konkurs

foto