Stor auke i ungdomsvald – politidirektøren er bekymra