Både legar og pasientar set mest pris på å møtast fysisk