Dette er grunnene til at folk flytter til kommunen