Utviklinga av Sigma2 har skapt 100 arbeidsplassar lokalt siste året – og aktiviteten held fram

foto