Uroa for mogleg båtbytte: – Ein mindre båt med éin som mannskap er ikkje ei forsvarleg løysing