Derfor er to av søkarane til toppsjefjobben unntatt offentlegheita

foto