Tiltale: Mor skal ha mishandla barna sine over ein periode på seks år