– Utlånsveksten til næringslivet er høg, noko som fortel at bedriftene i regionen investerer i ei rekke offensive satsingar

foto