Meiner politikarar og innbyggarar no må sjå framover og snakke fint til kvarandre sjølv om ein er ueinige om Kinn

foto