Røykutvikling frå bygg – ein person skal ha pusta inn røyk

foto