Har ikkje prøvd å flytte planlagde midlar vekk frå fyret: – Det stemmer ikkje

foto