Ber kommunen sende uttale: – Nedlegging vil føre til eit forverra helsetilbod