Fann ikkje mange nok som vil vere med å betale for bassenget innan fristen