Trafikkbøtene har auka med 30 prosent – Sjå kor mykje det kostar å bryte trafikkreglane no

foto