Skal prøve å finne ut kor ein kan spare på politisk leiing

foto