Når ikkje fristen for utflytting – men har ikkje framdriftsplan klar

foto