Køyrde i påverka tilstand – mistar førarretten for alltid