Går sammen for å nå målene for grønn skipsfart

foto