– For å kartlegge interessa, og for å få innspel knytt til ei eventuell utviding av området, inviterer vi til ope møte

foto