Vebjørn trur han skal få gjort mykje godt med pengane banken har støtta organisasjonen med

foto