Reiser til Shetland for å hedre 60 år med vennskapsbånd