Ber om fleire elevplassar og utdanningsprogram enn foreslått