Erfaren kunstnar med si første operautstilling

foto