Markus og Filip halte i land sigeren etter å ha kjempa mot 13 andre lag på sommarcamp

foto