Datoen er satt for når den nye storstua for næringslivet skal stå ferdig