Vågde ikkje å legge til kai grunna vinden: – Tryggleiken kjem først